KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM

phát biểu của quản trị Ủy ban tw MTTQVN trên Lễ tưởng vọng đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19


(Chinhphu.vn) - Chiều 25/10, Quốc hội công bốkết quả mang phiếu tin tưởng 48 chức vụ theo sản phẩm công nghệ tự các khối: chủ tịch nước; Quốc hội; chủ yếu phủ; Toà án nhân dân về tối cao, Viện Kiểm giáp nhân dân về tối cao và truy thuế kiểm toán Nhà nước.

Bạn đang xem: Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm


*
Đại biểu Quốc hội nhận xét những tín đồ được Quốc hội thai hoặc phê chuẩn chỉnh bằng lá phiếu tín nhiệm. - Ảnh: TTXVN

Kết quả cụ thểnhư sau:

I. Khối quản trị nước

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước

+ Số phiếu lòng tin cao: 323 phiếu (chiếm 66,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 146 phiếu (chiếm 30,1% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 1,24% tổng thể đại biểu Quốc hội).

II. Khối Quốc hội

01. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu lòng tin cao: 437 phiếu (chiếm 90,1% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 34 phiếu (chiếm 7,01% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu lòng tin thấp: 04 phiếu (chiếm 0,82% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

02. Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 372 phiếu (chiếm 76,7% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 91 phiếu (chiếm 18,76% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tin tưởng thấp: 11 phiếu (chiếm 2,27% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

03. Ông Uông Chu Lưu, Phó quản trị Quốc hội

+ Số phiếu tin tưởng cao: 374 phiếu (chiếm 77,11% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 92 phiếu (chiếm 18,97% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu lòng tin thấp: 09 phiếu (chiếm 1,86% tổng thể đại biểu Quốc hội).

04. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó quản trị Quốc hội

+ Số phiếu lòng tin cao: 327 phiếu (chiếm 67,42% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 135 phiếu (chiếm 27,84% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu lòng tin thấp: 13 phiếu (chiếm 2,68% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

05. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 362 phiếu (chiếm 74,64% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 102 phiếu (chiếm 21,03% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu lòng tin thấp: 07 phiếu (chiếm 1,44% toàn bô đại biểu Quốc hội).

06. Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban hay vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban Về những vấn đề thôn hội của Quốc hội

+ Số phiếu tin tưởng cao: 210 phiếu (chiếm 43,3% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 232 phiếu (chiếm 47,84% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tin tưởng thấp: 32 phiếu (chiếm 6,6% toàn bô đại biểu Quốc hội).

07. Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu thốn niên với Nhi đồng của Quốc hội

+ Số phiếu tin tưởng cao: 326 phiếu (chiếm 67,22% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm:146 phiếu (chiếm 30,1% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu lòng tin thấp: 02 phiếu (chiếm 0,41% tổng thể đại biểu Quốc hội).

08. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc

+ Số phiếu lòng tin cao: 290 phiếu (chiếm 59,79% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 181 phiếu (chiếm 37,32% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu lòng tin thấp: 03 phiếu (chiếm 0,62% toàn bô đại biểu Quốc hội).

09. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban hay vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội

+ Số phiếu tin tưởng cao: 276 phiếu (chiếm 56,91% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 176 phiếu (chiếm 36,29% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 22 phiếu (chiếm 4,54% toàn bô đại biểu Quốc hội).

10. Ông Nguyễn xung khắc Định, Ủy viên Ủy ban hay vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban điều khoản của Quốc hội

+ Số phiếu tin tưởng cao: 317 phiếu (chiếm 65,36% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 145 phiếu (chiếm 29,9% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2,47% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

11/ Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Đối nước ngoài của Quốc hội

+ Số phiếu tin tưởng cao: 330 phiếu (chiếm 68,04% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 139 phiếu (chiếm 28,66% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu lòng tin thấp: 05 phiếu (chiếm 1,03% tổng số đại biểu Quốc hội).

12/ Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, giá cả của Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 323 phiếu (chiếm 66,6% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 144 phiếu (chiếm 29,69% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 1,44% tổng số đại biểu Quốc hội),.

13/ Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban hay vụ Quốc hội, trưởng ban Dân nguyện ở trong Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội

+ Số phiếu lòng tin cao: 279 phiếu (chiếm 57,53% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 171 phiếu (chiếm 35,26% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 25 phiếu (chiếm 5,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

14/ Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, công ty nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội:

+ Số phiếu lòng tin cao: 338 phiếu (chiếm 69,69% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 118 phiếu (chiếm 24,33% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3,92% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

15/ Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, Tổng Thư ký kết Quốc hội - công ty nhiệm văn phòng và công sở Quốc hội

+ Số phiếu lòng tin cao: 315 phiếu (chiếm 64,95% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 133 phiếu (chiếm 27,42% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp:26 phiếu (chiếm 5,36 % toàn bô đại biểu Quốc hội).

16/ Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, công ty nhiệm Ủy ban kinh tế tài chính của Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 263 phiếu (chiếm 54,23 % tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 182 phiếu (chiếm 37,53 % toàn bô đại biểu Quốc hội).

Xem thêm: Thi Luật Giao Thông Đường Bộ Online, Thi Thử 15 Bộ Đề Lý Thuyết Online

+Số phiếu tin tưởng thấp: 29 phiếu (chiếm 5,98 % tổng thể đại biểu Quốc hội).

17/ Ông trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban hay vụ Quốc hội, trưởng ban Công tác đại biểu ở trong Ủy ban thường vụ Quốc hội

+ Số phiếu lòng tin cao: 341 phiếu (chiếm 70,31 % tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 120 phiếu (chiếm 24,74 % toàn bô đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,89 % toàn bô đại biểu Quốc hội).

18/ Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban Quốc phòng và bình yên của Quốc hội

+ Số phiếu lòng tin cao: 286 phiếu (chiếm 58,97% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 166 phiếu (chiếm 34,23% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 23 phiếu (chiếm 4,74% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

III. Khối bao gồm Phủ

1/ Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng thiết yếu phủ

+ Số phiếu lòng tin cao: 393 phiếu (chiếm 81,03% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 68 phiếu (chiếm 14,02% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tin tưởng thấp: 14 phiếu (chiếm 2,89% tổng số đại biểu Quốc hội),

2/ Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng trực thuộc Chính phủ

+ Số phiếu lòng tin cao: 336 phiếu (chiếm 69,28 % tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 122 phiếu (chiếm 25,15% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu lòng tin thấp: 15 phiếu (chiếm 3,09 % tổng thể đại biểu Quốc hội).

3/ Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng chính phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ ngoại giao

+ Số phiếu lòng tin cao: 377 phiếu (chiếm 77,73% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 85 phiếu (chiếm 17,53% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 2,06% tổng số đại biểu Quốc hội).

4/ Ông vương vãi Đình Huệ, Phó Thủ tướng chính phủ

+ Số phiếu tin tưởng cao: 354 phiếu (chiếm 72,99% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 103 phiếu (chiếm 21,24% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 3,51% tổng số đại biểu Quốc hội).

5/ Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ

+ Số phiếu tin tưởng cao: 305 phiếu (chiếm 62,89% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 140 phiếu (chiếm 28,87% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu lòng tin thấp: 28 phiếu (chiếm 5,77% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

6/ Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ

+ Số phiếu tin tưởng cao: 210 phiếu (chiếm 43,3% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 212 phiếu (chiếm 43,71% tổng thể đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu lòng tin thấp: 50 phiếu (chiếm 10,31% toàn bô đại biểu Quốc hội).

7/ Ông Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng Bộ Quốc phòng

+ Số phiếu lòng tin cao: 341 phiếu (chiếm 70,31% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 120 phiếu (chiếm 24,74% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu lòng tin thấp: 12 phiếu (chiếm 2,47% tổng thể đại biểu Quốc hội).

8. Ông tô Lâm, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 273 phiếu (chiếm 56,29% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng : 149 phiếu (chiếm 30,72% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng thấp: 51 phiếu (chiếm 10,52% tổng số đại biểu Quốc hội)

9. Ông Chu Ngọc Anh, bộ trưởng Bộ kỹ thuật và Công nghệ

+ Số phiếu tin tưởng cao: 169 phiếu (chiếm 34,85% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu lòng tin : 270 phiếu (chiếm 55,67% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu lòng tin thấp: 34 phiếu (chiếm 7,01% toàn bô đại biểu Quốc hội)

10. Ông nai lưng Tuấn Anh,Bộ trưởng bộ Công Thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 226 phiếu (chiếm 46,6% tổng cộng đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu lòng tin : 188 phiếu (chiếm 38,76% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 57 phiếu (chiếm 11,75% toàn bô đại biểu Quốc hội)

11. Ông Đỗ Văn Chiến, cỗ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 255 phiếu (chiếm 52,58% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng : 203 phiếu (chiếm 41,86% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,89% tổng thể đại biểu Quốc hội)

12. Ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 307 phiếu (chiếm 63,3% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm : 153 phiếu (chiếm 31,55% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu lòng tin thấp: 12 phiếu (chiếm 2,47% toàn bô đại biểu Quốc hội)

13. Ông Đào Ngọc Dung , bộ trưởng Bộ Lao động – yêu quý binh với Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 258 phiếu (chiếm 53,2% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu lòng tin : 189 phiếu (chiếm 38,97% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 25 phiếu (chiếm 5,15% tổng cộng đại biểu Quốc hội)

14. Ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tin tưởng cao: 169 phiếu (chiếm 34,85% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng : 208 phiếu (chiếm 42,89% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng thấp: 97 phiếu (chiếm 20% tổng cộng đại biểu Quốc hội)

15. Ông Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng Bộ Tài chính

+ Số phiếu lòng tin cao: 229 phiếu (chiếm 47,22% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm : 195 phiếu (chiếm 40,21% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng thấp: 49 phiếu (chiếm 10,1% tổng số đại biểu Quốc hội)

16. Ông Mai Tiến Dũng, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng thiết yếu phủ

+ Số phiếu tin tưởng cao : 273 phiếu (chiếm 56,29% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng : 175 phiếu (chiếm 36,08% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng thấp: 24 phiếu (chiếm 4,95% tổng cộng đại biểu Quốc hội)

17. Ông Phạm Hồng Hà, bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng

+ Số phiếu tin tưởng cao: 159 phiếu (chiếm 32,78% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm : 226 phiếu (chiếm 46,6% tổng cộng đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 89 phiếu (chiếm 18,35% toàn bô đại biểu Quốc hội)

18. Ông è Hồng Hà, bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tin tưởng cao: 197 phiếu (chiếm 40,62% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu lòng tin : 208 phiếu (chiếm 42,89% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 69 phiếu (chiếm 14,23% tổng số đại biểu Quốc hội)

19. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Số phiếu lòng tin cao: 339 phiếu (chiếm 69,9% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu lòng tin : 122 phiếu (chiếm 25,15% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 2,27% toàn bô đại biểu Quốc hội)

20. Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra chủ yếu phủ

+ Số phiếu tin tưởng cao : 304 phiếu (chiếm 62,68% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu lòng tin : 158 phiếu (chiếm 32,58% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2,47% tổng số đại biểu Quốc hội)

21. Ông Lê Thành Long, bộ trưởng liên nghành Bộ tứ pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 318 phiếu (chiếm 65,57% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu lòng tin : 134 phiếu (chiếm 27,63% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng thấp: 22 phiếu (chiếm 4,54% tổng số đại biểu Quốc hội)

22. Ông Phùng Xuân Nhạ, bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 140 phiếu (chiếm 28,87% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng : 194 phiếu (chiếm 40% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng thấp: 137 phiếu (chiếm 28,25% toàn bô đại biểu Quốc hội)

23. Ông Lễ Vĩnh Tân, bộ trưởng liên nghành Bộ Nội Vụ

+ Số phiếu lòng tin cao: 157 phiếu (chiếm 32,37% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm : 250 phiếu (chiếm 51,55% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 64 phiếu (chiếm 13,2% tổng thể đại biểu Quốc hội)

24. Ông Nguyễn Văn Thể, bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 142 phiếu (chiếm 29,28% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm : 221 phiếu (chiếm 45,57% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu lòng tin thấp: 107 phiếu (chiếm 22,06% toàn bô đại biểu Quốc hội)

25/ Ông Nguyễn Ngọc Thiện, bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch

+ Số phiếu lòng tin cao: 148 phiếu (chiếm 30,52% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 252 phiếu (chiếm 51,96 % tổng thể đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tin tưởng thấp: 72 phiếu (chiếm 14,85% tổng số đại biểu Quốc hội).

26/ Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Bộ Ytế

+ Số phiếu tin tưởng cao: 224 phiếu (chiếm 46,19% toàn bô đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 197 phiếu (chiếm 40,62 % toàn bô đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu lòng tin thấp: 53 phiếu (chiếm 10,93% tổng cộng đại biểu Quốc hội).

IV. Khối tandtc Nhân dân về tối cao, Viện kiểm giáp nhân dân buổi tối cao, kiểm toán nhà nước.

1/ Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án toàn án nhân dân tối cao nhân dân buổi tối cao

+ Số phiếu lòng tin cao: 286 phiếu (chiếm 58,97 % tổng thể đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 171 phiếu (chiếm 35,62 % tổng cộng đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 18 phiếu (chiếm 3,71% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm gần kề nhân dân tối cao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 204 phiếu (chiếm 42,06% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng : 229 phiếu (chiếm 47,22% tổng cộng đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 phiếu (chiếm 8,45% tổng cộng đại biểu Quốc hội)

3. Ông hồ nước Đức Phớc, Tổng kiểm toán Nhà nước

+ Số phiếu tin tưởng cao: 245 phiếu (chiếm 50,52% toàn bô đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu lòng tin : 194 phiếu (chiếm 40% tổng thể đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tin tưởng thấp: 36 phiếu (chiếm 7,42% tổng thể đại biểu Quốc hội)

Quy trình đem phiếu tín nhiệmSáng 25/10, Quốc hội đã đưa phiếu tín nhiệm đối với 48 tín đồ giữ những chức danh bởi Quốc hội thai hoặc phê chuẩn.Đầu giờ sáng, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, trưởng ban Công tác đại biểu trằn Văn Túy trình bày report tổng phù hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về những vấn đề có liên quan đến câu hỏi lấy phiếu tín nhiệm.

Sau đó, Quốc hội triển khai lấy phiếu tin tưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo 3 mức: lòng tin cao, tin tưởng và lòng tin thấp. Bài toán tổng thích hợp phiếu và phân tích hiệu quả phiếu sẽ được thực hiện cục bộ bằng máy.

Phiếu tín nhiệm giành cho 4 khối là chủ tịch nước, Quốc hội, chính phủ và TANDTC, VKSNDTC, Tổng kiểm toán Nhà nước sẽ có color khác nhau để dễ ợt cho việc kiểm phiếu.

Chiều 25/10, sau khoản thời gian Ban kiểm phiếu chào làng kết trái kiểm phiếu, Tổng Thư cam kết Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình diễn dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả rước phiếu tín nhiệm so với những fan giữ chức vụ vày Quốc hội thai hoặc phê chuẩn.

Tiếp đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết xác thực kết quả mang phiếu tín nhiệm đối với những fan giữ chức vụ vì Quốc hội thai hoặc phê chuẩn.

Trước đó, chiều 24/10, Quốc hội đang biểu quyết thông qua danh sách 48 bạn được lấy phiếu lòng tin với xác suất 100% đại biểu xuất hiện tán thành.Danh sách lấy phiếu tin tưởng có 50 chức danh, tuy vậy hai trường vừa lòng không lấy phiếu vì chưng chưa đủ thời hạn công tác 9 mon gồm chủ tịch nước và bộ trưởng Thông tin truyền thông (mới được bầu, phê chuẩn chỉnh cách thời khắc lấy phiếu vài ngày).

Theo Điều 18 Luật hoạt động giám gần cạnh của Quốc hội với HĐND, tín đồ được mang phiếu tin tưởng có thừa nửa tổng thể đại biểu Quốc hội review “tín nhiệm thấp” thì có thể xin trường đoản cú chức. Fan được lấy phiếu lòng tin có từ nhì phần cha tổng số đại biểu chính phủ trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban hay vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Trong 2 lần lấy phiếu lòng tin trước vào thời điểm năm 2013, 2014, chưa tồn tại trường hợp nào có tác dụng lấy phiếu tín nhiệm với vượt nửa tổng thể đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” để có thể xin từ chức theo quy định. Đồng thời, cũng chưa xuất hiện trường vừa lòng nào có hiệu quả từ 2/3 tổng số đại biểu quốc hội trở lên reviews “tín nhiệm thấp”, Uỷ ban hay vụ Quốc hội trình Quốc hội quăng quật phiếu bộc lộ sự tin tưởng hoặc ko tín nhiệm.

Đánh giá chỉ công tâm, toàn diệnChia sẻ với báo chí, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM) đến rằng, khi chọn mức tín nhiệm với một bạn phải so sánh lại sự kết thúc trách nhiệm so với lĩnh vực được giao, phụ trách nhằm xem phương án chỉ đạo cai quản có đạt yêu cầu không, đem lại chuyển biến đổi gì, mặt nào cải thiện hơn. Ngoài nhiệm vụ với ngành, nghành thì mỗi chính sách, hành động, thậm chí còn lời vạc biểu, dấn xét, review của fan đó phải xuất phân phát từ lợi ích của quần chúng. # và độc lập quốc gia.

Cũng theo ông Nghĩa, một vài sự việc lẻ tẻ cần lưu giữ ý, đánh giá công tâm. Đại biểu có trách nhiệm cao thì cần tự mày mò để nhận xét toàn diện cả một thừa trình, thấy những khía cạnh khác nhau, yêu cầu có trọng trách với lá phiếu của mình.

VOV dẫn lời đại biểu Nguyễn Ngọc Phương – Phó trưởng đoàn đại biểu siêng trách Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Bình cho biết phần mập các báo cáo mà 48 vị gửi đbqh đã nêu rất ví dụ những bài toán họ đã làm cho được và không làm được. Tuy nhiên ông cũng băn khoăn, có một trong những người chỉ nêu thành tích buổi giao lưu của mình nhưng không nêu giảm bớt và các chiến thuật khắc phục.

“Trong 48 bạn được mang phiếu lần này, tôi đã định hình được ai là người phiếu tín nhiệm tối đa nhưng cũng có thể có những fan tôi đề xuất suy nghĩ, để mắt tới và rất có thể chấm tin tưởng thấp”, ông Nguyễn Ngọc Phương chia sẻ.

Ông Phạm Văn Hoà - Phó trưởng phi hành đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp mang lại biết, qua báo cáo của những người được đem phiếu tín nhiệm, ông ghi dìm sự gần cạnh sao của các lãnh đạo, bộ trưởng, trưởng ngành trong tiến hành nhiệm vụ. Nhưng một trong những vị chỉ nhận xét mặt sẽ làm, còn hạn chế, thiếu thốn sót thì ít đề cập.

Vị đại biểu đoàn Đồng Tháp đánh giá cao một số vị đã mạnh dạn nhận những giảm bớt yếu kém trong ngành, nghành nghề mình cai quản và chuyển ra đều lời hứa, lời cam kết khắc phục từ đây đến cuối nhiệm kỳ.

“Tôi sẽ chấm tín nhiệm cao đối với những vị tất cả phẩm hóa học đạo đức, lối sống trong sạch. Kế đến, tôi sẽ cẩn thận tinh thần, thái độ thao tác của những vị này từ đầu nhiệm kỳ cho nay như thế nào”, ông Phạm Văn Hoà dấn mạnh.

Ông Hoà cho rằng, việc xác minh mức lòng tin phải mày mò kỹ vào cả quá trình chứ không vì một số vụ bài toán nổi cộm mà reviews tín nhiệm thấp. Phiên bản thân ông sẽ reviews một bí quyết công tâm, trung thực, khách hàng quan nhằm không “chấm điểm” oan bất kể ai./.